در حال بارگذاری ...

جلسه هم اندیشی جهش کیفیت در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

دوشنبه 2 خرداد 1401

جلسه هم اندیشی جهش کیفیت در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، با معاونت محترم کیفیت گروه صنعتی ایرانخوردو “آقای مهندس برفروشان”