در حال بارگذاری ...
 • دفتر مرکزی

  تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، خیابان شانزدهم، صندوق پستی: 179-13885

 • 021-44527143

 • 021-44502838

 • info@shetabkar.com

 • سایت 1

  تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، خیابان شانزدهم

 • سایت 3

  تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، خیابان بیست و سوم