در حال بارگذاری ...

موفقیت در آزمون مهارت مرکز دفاعی ایران در بین ۸۲ آزمایشگاه معتبر کشور و کسب گواهینامه مهارت NADA

دوشنبه 2 خرداد 1401

با خبر شدیم واحد متد و آزمایشگاه شرکت شتاب کار با مدیریت جناب آقای مهندس عظیمی، در آزمون مهارت مرکز دفاعی ایران در بین ۸۲ آزمایشگاه معتبر کشور موفق به کسب گواهینامه مهارت NADA گردیده است.